Přijímač (105UPR)


(1) Odstraňte kryt baterií jeho odsunutím

(2) Vložte dvě nové alkalické AA baterie. Ujistěte se, že polarita baterií souhlasí s vyobrazením uvnitř krytu baterií.

(3) POWER – zapíná (ON) a vypíná (OFF) přijímač

(4) MIC OUT jack – přijímač 105UPR je vybaven kabelem s konektory Mini- jack na obou koncích. Jednu stranu zapojte do přijímače a druhou do mikrofonního vstupu video kamery.

(5) Volba frekvence – provádí se otočnými prvky umístěnými pod krytem baterií. K otáčení použijte přiložený plastový šroubováček. Kolečkem vlevo se volí jedna z deseti skupin frekvencí (sloupec A v přiloženém seznamu), kolečko vpravo volí mezi deseti kanály jednotlivých frekvencí (sloupec B v přiloženém seznamu). Můžete volit z 92 možných kombinací.

(6) Sluchátkový výstup – po připojení sluchátek do tohoto konektoru můžete monitorovat zvuk. Zapojení je připraveno pro stereo i mono sluchátka. Po připojení stereo sluchátek uslyšíte mono kanál v obou uších.

(7) LED kontrolka – svítí červeně, pokud je přijímač zapnutý a zeleně, pokud přijímá signál z vysílače.

(8) Nastavení úrovně sluchátkového výstupu – Otočný ovladač je umístěn pod krytem baterií a nastavuje se opačnou stranou plastového šroubováčku, stejně jako volba frekvence.  Otáčením vlevo snižuje úroveň výstupu, otáčením vpravo ji zvyšuje.

(9) Montážní úchyt – přijímač můžete upevnit na kameru jednoduchým zasunutím montážního úchytu do „hot-shoe“ botičky (sáněk). Zajištění provedete utažením kroužku.

(10) Anténa – pro lepší příjem je doporučeno mít anténu ve svislé poloze. To umožňuje otočný kloub. Anténou otáčejte opatrně a nesnažte se ji dostat silou za krajní polohu.


Po vložení nových baterií namontujte přijímač na kameru. Připojte přiložený audio kabel na jedné straně do výstupu vysílače a na druhé straně do vstupu kamery. Zapněte přijímač a kontrolka by měla svítit červeně. Pokud ne, zkontrolujte baterie. Jakmile přijímač přijímá signál z vysílače, kontrolka začne svítit zeleně. Pokud ne, zkontrolujte, zda je na přijímači i vysílači naladěna stejná frekvence.



Vysílač (15BT/EX-503L)


(11)Odstraňte kryt baterií jeho odsunutím

(12)Vložte dvě nové alkalické AA baterie. Ujistěte se, že polarita baterií souhlasí s vyobrazením uvnitř krytu baterií.

(13)Nastavení úrovně mikrofonního vstupu – Otočný ovladač je umístěn pod krytem baterií a nastavuje se přiloženým plastovým šroubováčkem.  Otáčením vlevo snižuje úroveň vstupu, otáčením vpravo ji zvyšuje.

(14)POWER – zapíná (ON) a vypíná (OFF) přijímač

(15)Mikrofonní vstup – připojte přiložený klopový mikrofon EX-503L a jack zajistěte šroubovacím kroužkem. Pozor na přetažení.

(16)Volba frekvence – provádí se otočnými prvky umístěnými pod krytem baterií. K otáčení použijte přiložený plastový šroubováček. Kolečkem vlevo se volí jedna z deseti skupin frekvencí (sloupec A v přiloženém seznamu), kolečko vpravo volí mezi deseti kanály jednotlivých frekvencí (sloupec B v přiloženém seznamu). Můžete volit z 92 možných kombinací.

(17)Audio Standby – tento přepínač slouží jako vypínač zvuku z vysílače (Mute). V poloze STBY je zvuk z vysílače 15BT ztišen, v poloze ON je zvuk přenášen do přijímače.

(18)Opaskový klip – pomocí tohoto klipu můžete vysílač snadno upevnit za opasek či podobně.


Připojte přiložený klopový mikrofon a umístěte jej pomocí svorky zhruba 10 – 30 cm pod ústa moderátora. Připněte vysílač za opasek moderátora a zapněte jej. Kontrolka by se měla rozsvítit. Pokud ne, zkontrolujte baterie. Proveďte kontrolu zvukové úrovně - jedna osoba mluví do klopového mikrofonu a druhá poslouchá sluchátkový výstup přijímače. Pokud je zvuk příliš vybuzen (zkreslený) nebo naopak příliš slabý, upravte úroveň mikrofonního vstupu na vysílači.



Ruční mikrofon s vysílačem (15HT)


(25) odšroubujte kryt baterií ve spodní části mikrofonu otáčivým pohybem proti směru hodinových  ručiček a stáhněte jej dolu.

(26) Vložte dvě nové alkalické AA baterie. Ujistěte se, že polarita baterií souhlasí s vyobrazením uvnitř krytu baterií.

(27) Nastavení úrovně mikrofon – Otočný ovladač je umístěn pod krytem baterií a nastavuje se přiloženým plastovým šroubováčkem. Otáčením vlevo snižuje výstupní úroveň, otáčením vpravo ji zvyšuje.

(28) Volba frekvence – provádí se otočnými prvky umístěnými pod krytem baterií. K otáčení použijte přiložený plastový šroubováček. Kolečkem vlevo se volí jedna z deseti skupin frekvencí (sloupec A v přiloženém seznamu), kolečko vpravo volí mezi deseti kanály jednotlivých frekvencí (sloupec B v přiloženém seznamu). Můžete volit z 92 možných kombinací.


Zapněte vysílač a kontrolka by se měla rozsvítit. Pokud ne, zkontrolujte baterie. Proveďte kontrolu zvukové úrovně - jedna osoba mluví do mikrofonu a druhá poslouchá sluchátkový výstup přijímače. Pokud je zvuk příliš vybuzen (zkreslený) nebo naopak příliš slabý, upravte úroveň mikrofonního vstupu na vysílači.