Baterie CONSTI. Bezpečnostní opatření


1. Aby nedošlo ke zkratu, prosím zamezte styku kontaktů baterie s kovovými předměty. Nabíjecí baterie nevystavujte vysokým teplotám, ohni nebo kouři.

2. Neskladujte baterie na místech s extrémními teplotami (nad 60 st. C a pod 0 st. C).

3. Udržujte baterie suché.

4. Nevystavujte baterie nárazům.

5. Nepokoušejte se baterie rozebírat nebo jakkoli je upravovat.

6. Bezpečně připevněte baterii v nabíječce během nabíjení.II. Použití baterií


1. Pro dosažení optimálního výkonu nabíjejte baterie originálně dodávanou (pokud je přibalen) nebo univerzální nabíječkou.

2. První tři nabíjení by měla trvat alespoň 12hodin, poté baterie vybijte a znovu nabíjejte.

3. Výkon nabíjecích baterií se snižuje při nízkých teplotách a při použití v takovém prostředí se snižuje i jejich životnost.


Používejte v souladu s následujícími zásadami pro dosažení maximální životnosti baterií:


A. Před vložením do zařízení a použitím nejprve předehřejte baterii například v kapse.

B. Připravte si alespoň dvoj- až trojnásobek baterií, než je třeba pro odhadovaný čas natáčení.III. Nabíjení baterií

Pro zajištění maximální efektivity nabíjení je nejlepší nabíjet baterie při teplotách od 10 do 30 st. C. Optimálních výsledků bude dosaženo při používání v rozmezí 0 až 40 st. C.IV. Skladování baterií


Pokud nepoužíváte baterie po delší dobu, prosím zajistěte každý rok následující úkony pro zachování jejich bezchybné funkčnosti:


1. Nabijte baterie.

2. Vložte je do spotřebiče pro jejich kompletní vybití

3. Odpojte baterie od spotřebiče a uložte je na suchém místěV. Upozornění


Nerozebírejte baterie svépomocí. Dotýkání se vnitřních součástí může vést k úrazu. Pokud objevíte závadu, svěřte baterie k opravě pouze kvalifikovanému technikovi. Pokud dojde k poškození následkem nárazu apod., odpojte baterii od zařízení a zašlete ji autorizovanému servisu k otestování a případné opravě.