Nabíječky CONST pro baterie 14,4 V - uživatelská příručkaI. Představení jednotlivých modelů


C-2LVP/C-2LAP ... přenosná, dvoukanálová, synchronizovaná nabíječka s DC výstupem ... nabíjení 2 baterií současně

C-2LV/C-2LA ... přenosná, dvoukanálová, synchronizovaná nabíječka s DC výstupem ... nabíjení 2 baterií současně

C-4LV/C-4LA ... přenosná, čtyřkanálová, synchronizovaná nabíječka s DC výstupem ... nabíjení 4 baterií současněII. Použití


Připojte napájecí kabel. 

Pro nabíjení baterií - přepněte přepínač označený jako Charge/DC do polohy Charge.

Pro napájení externích zařízení - přepněte přepínač označený jako Charge/DC do polohy DC.

Každý z nabíjecích terminálů je nezávislý. Pokud je vložena baterie, přepínač je v poloze Charge a nabíječka je připojena k elektrické síti a zapnuta, začne se baterie nabíjet.

Pokud je/jsou baterie nabita/y, vypněte nabíječku a vyjměte baterii/e z terminálu/ů.III. Specifikace


vstupní hodnoty: AC 100-240 V, 47-63 Hz 

výstupní hodnoty: nabíjení 16.4 V, 5 A (C-2LVP/C-2LAP); 16.4 V, 4 A (C-2LV/C-2LA) ; 15 V, 4 A (C-4LV/C-4LA)

spotřeba: 100 W (dvoukanálové), 250 W (čtyřkanálové)

provozní teplota: 0 až 40 st. C

skladovací teplota: -20 až 85 st. C

provozní/skladovací relativní vlhkost vzduchu: 20 - 93 %LED indikátory


nabíječky C-2LVP/C-2LAP

L/R svítí zeleně ... připojeno k el. síti nebo dokončení nabíjení

L/R svítí červeně ... probíhá nabíjení

L/R nesvítí, zapnuto DC ... přepnuto do módu externího napájení


nabíječky C-2LV/C-2LA

L/R svítí zeleně ... připojeno k el. síti nebo dokončení nabíjení

L/R bliká zeleně ... probíhá nabíjení

Svítí jen indikátor Power ... přepnuto do módu externího napájení


nabíječky C-4LV/C-4LA

CH 1/2/3/4 svítí červeně ... připojeno k el. síti nebo dokončení nabíjení

CH 1/2/3/4 svítí zeleně ... probíhá nabíjení

CH 1/2/3/4 nesvítí, zapnuto DC ... přepnuto do módu externího napájeníNabíjecí časy


dvoukanálové nabíječky

6.6 Ah ... 270 min

9.0 Ah ... 360 min

11.0 Ah ... 450 min

13.0 Ah ... 520 min


čtyřkanálové nabíječky

6.6 Ah ... 230 min

9.0 Ah ... 320 min

11.0 Ah ... 380 min

13.0 Ah ... 490 minIV. Výstrahy


1. Používejte nabíječku jen v doporučeném rozsahu teplot.

2. Nepoužívejte nabíječku k nabíjení jiných baterií, než CONST.

3. Provozujte nabíječku v čistém, suchém a dobře větraném prostředí.

4. Nepokládejte žádné předměty na nabíječku, pokud je v chodu.

5. Chraňte nabíječku před zkratem způsobeným tekutinami nebo kovovými předměty

6. Nezakrývejte ventilační otvory, když je nabíječka v chodu.

7. Nemanipulujte napájecím kabelem mokrou rukou.

8. Nepoužívejte nabíječku během bouřky

9. Neodpojujte nabíječku od napájení, pokud je v chodu.

10. Nepoužívejte DC napájecí výstup, pokud nabíjíte baterie.

11. Pokud chcete používat napájení externích zařízení DC výstupem, ujistěte se, že jsou během připojování/odpojování napájecího kabelu tato zařízení i nabíječka vypnuty.

12. Nerozebírejte nabíječku.