1. Provozujte napájecí adaptér v dobře větraném, suchém, čistém prostředí a vyvarujte se jeho styku s ohněm nebo vibracemi.


2. Pokud je adaptér v provozu, manipulujte s ním opatrně a zamezte jeho nárazům či otřesům.


3. Je zcela normální, že během provozu teplota napájecího adaptéru stoupá.


4. Pokud je napájecí adaptér zapojen, nedotýkejte se jeho kontaktů a v žádném případě nedovolte dětem si s ním hrát!


5. Nepokoušejte se napájecí adaptér rozebírat nebo opravovat svépomocí. Pokud adaptér vykazuje známky poruchy, kontaktujte prodejce.