Ujistěte se, že ovladač používáte v souladu s návodem k použití.
Předejdete tak poškození, případně úrazu.Upozornění pro uživatele


1. Přepněte volič typu kamery do správné polohy

2. Ujistěte se, že konektory jsou správně zasunuty jak na straně ovladače, tak na straně kamery

3. Neutahujte čelisti příliš velkou silou, abyste zamezili poškození závitu

4. Během používání nepoužívejte příliš vysokou sílu na ovládací prvky

5. Zamezte kontaktu s vodou (chraňte před deštěm) aby nedošlo k poškození

6. Nevystavujte ovladač silným vibracím nebo nárazům

7. Nevystavujte ovladač přímému slunečnímu svitu, sálajícímu teplu, nenechávejte v přehřátém autě či na jiných horkých místech abyste předešli deformaci či vyblednutí plastového krytu

8. Nepoužívejte k čištění benzín, ředidla a organická rozpouštědla

9. Nesprávné použití může způsobit poškození nebo zničení ovladače

10. Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat ovladač svépomocíDoporučení pro uživatele


1. Správně nastavte režim kamery.


V závislosti na možnostech použité kamery mohou, ale nemusí být k dispozici všechny funkce ovladače.

Například u kamer SONY při použití „memory mode“ není funkce ovladače „Record start/stop“ funkční a některé funkce nemusejí fungovat se staršími modely kamer.


2. Udržujte konektor na kabelu i konektorovou zdířku na ovladači v čistotě


3. Po skončení používání odpojte a odmontujte ovladač.Nastavení režimu kamery


Posuvným přepínačem na boku ovladače nastavíte správný mód takto:


poloha LANC = většina SONY a Canon kamer
poloha P = kamery PanasonicMontáž k rukojeti stativu

1. Povolte šroub upínací svorky tak, aby vznikl dostatečný prostot pro nasazení na tyč stativové rukojeti.

2. Nasaďte upínací svorku ovladače na tyč rukojeti.

3. Správně vycentrujte tak, aby tyč rukojeti byla uprostřed svorky (tvar V).

4. Přiměřeně utáhněte šroub upínací svorky rukou. Nepřetahujte!Připojení kabelu k ovládací jednotce


1. Konektorová zdířka je umístěna zepředu i na boku ovladače

2. Kabel je možné připojit do libovolné zdířky, v závislosti na konkrétních podmínkách, v obou funguje zcela totožným způsobemPřipojení kabelu ke kameře


Ujistěte se, že volič kamerového režimu na ovladači je nastaven správně


1. Ujistěte se, že kamera disponuje potřebným konektorem (LANC, Remote apod.)

2. Ujistěte se, že kamera je vypnuta

3. Připojte konektor kabelu do ovládacího konektoru kamery. Pozor – připojení do nesprávného konektoru může vést k poškození.Použití


tlačítko Record start/stop

Toto tlačítko spouští/zastavuje nahrávání (REC) na kameře


Zoomovací kolébka

Tato ovládací kolébka umožňuje ovládat zoom kamery s variabilní rychlostí.


Směr W – pohyb zpět, široký záběr

Směr T – pohyb vpřed, přiblíženíSkladování


Pokud kamerový ovladač zrovna nepoužíváte, zapojte oba konce kabelu do obou konektorových zdířek ovladače.