Ujistěte se, že ovladač používáte v souladu s návodem k použití.
Předejdete tak jeho poškození, případně úrazu.Upozornění pro uživatele


1. Přepněte volič typu kamery do správné polohy

2. Ujistěte se, že konektory jsou správně zasunuty jak na straně ovladače, tak na straně kamery

3. Neutahujte čelisti příliš velkou silou, abyste zamezili poškození závitu

4. Během používání nepoužívejte příliš vysokou sílu na ovládací prvky

5. Zamezte kontaktu s vodou (chraňte před deštěm) aby nedošlo k poškození

6. Nevystavujte ovladač silným vibracím nebo nárazům

7. Nevystavujte ovladač přímému slunečnímu svitu, sálajícímu teplu, nenechávejte v přehřátém autě či na jiných horkých místech abyste předešli deformaci či vyblednutí plastového krytu

8. Nepoužívejte k čištění benzín, ředidla a organická rozpouštědla

9. Nesprávné použití může způsobit poškození nebo zničení ovladače

10. Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat ovladač svépomocíDoporučení pro uživatele


1. V závislosti na možnostech použité kamery mohou, ale nemusí být k dispozici všechny funkce ovladače.

2. Funkce ovládání rychlosti zoomu není dostupná, pokud není podporována samotnou kamerou

3. Udržujte konektor na kabelu i konektorovou zdířku na ovladači v čistotě

4. Po skončení používání odpojte a odmontujte ovladač.Nastavení režimu kamery


Posuvným přepínačem na boku ovladače nastavíte správný mód takto:


poloha LANC = většina SONY a Canon kamer
poloha P = kamery PanasonicMontáž k rukojeti stativu

1. Povolte šroub upínací svorky tak, aby vznikl dostatečný prostor pro nasazení na tyč stativové rukojeti. Ovladač je možné nasadit na tyče o průměru od 10 do 30 mm.

2. Nasaďte upínací svorku ovladače na tyč rukojeti.

3. Správně vycentrujte tak, aby tyč rukojeti byla uprostřed svorky (tvar V).

4. Přiměřeně utáhněte šroub upínací svorky rukou. Nepřetahujte!Připojení kabelu ke kameře


Ujistěte se, že volič kamerového režimu na ovladači je nastaven správně


LANC kamery

Připojte 2,5mm konektor do kamery
3,5mm konektor se nezapojuje


Panasonic kamery

Připojte oba (2,5 i 3,5mm) konektory do kamery. Pokud si nejste jisti správnou konektorovou zdířkou, nahlédněte do návodu ke kameře.Použití


tlačítko Record start/stop

Toto tlačítko spouští/zastavuje nahrávání (REC) na kameře


Zoomovací kolébka

Tato ovládací kolébka umožňuje ovládat zoom kamery s variabilní rychlostí (závisí na možnostech kamery)

Směr W – pohyb zpět, široký záběr

Směr T – pohyb vpřed, přiblížení


Speciálně pro kamery s LANC je možné nastavovat rychlý nebo pomalý zoom pomocí přepínače FAST/SLOW.


Ovládání ostření

Kamera musí být nastavena na ruční ostření (MF = Manual Focus).


Kamery s LANC – tlačítkem s obrázkem hor ostříte do dálky, tlačítkem s obrázkem postavičky ostříte na bližší vzdálenosti

Kamery Panasonic - otáčením kolečka ve směru obrázku hor ostříte do dálky, otáčením kolečka ve směru obrázku postavičky ostříte na bližší vzdálenosti


ON/OFF zapínání a vypínání (pouze pro kamery s LANC)

Pokud je kamera zapnutá, je možné ji ovladačem na dálku vypnout/zapnout pomocí tohoto tlačítka.