SOFTWAROVÁ INSTALACE

1. Ujistěte se, zda váš počítač splňuje následující podmínky:


• IBM kompatibilní PC

• jeden volný USB port

• operační systém Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 a 8


2. Pro bezproblémový průběh instalace vypněte antivirový software, uložte a zavřete  všechny otevřené dokumenty a zavřete všechny spuštěné aplikace, jejichž běh není momentálně nezbytný. 


3. Připojte zařízení Shuttle Pro/Express do USB portu na vašem počítači. Ve stačích OS potvrďte automatickou instalaci HID ovladače pro nový hardware, kterou vám Windows nabídnou, v novějších OS obvykle proběhne vše samo.

 

4. Vložte instalační CD Shuttle Pro/Express do CD/DVD mechaniky.


5. Na instalačním CD otevřete adresář s instalací software Shuttle Pro/Express určený pro váš konkrétní operační systém. 


6. Spusťte instalaci poklepáním na příslušný spouštěcí soubor.


7. Následujte instrukce, které vám dává automatický instalátor.


8. Po instalaci softwaru bude ovládací panel Shuttle Pro/Express aktivní a můžete začít používat zařízení Shuttle Pro/Express. Otevření ovládacího panelu Shuttle Pro/Express


Ovládací panel otevřete buď klepnutím na kulatou ikonku ovladače Shuttle Pro/Express vpravo dole na liště  (vedle času) a výběrem položky „Open Control Panel“ nebo přes nabídku Start > Programy > Contour > Shuttle PRO Configuration. Tipy pro používání Shuttle Pro/Express

Při ovládání zvuku nebo videa je užitečné používat ovladač Shuttle Pro/Express jednou rukou a  druhou rukou používat myš. Budete moci komfortně  ovládat váš software aniž byste museli přehmatávat z myši na ovladač Shuttle a zase zpět. 

Užitečné je i označit si tlačítka ovladače Shuttle, která používáte jen zřídka. K tomu mohou sloužit přiložené štítky, předtištěné, i prázdné. Jejich umístění na tlačítka je snadné. Stačí nehtem odstranit průhledný kryt, vložit štítek a kryt opět zacvaknout zpět. 

Jestliže používáte ovladač Shuttle na více než jednom počtai, může být užitečné přehrát si vaše osobní nastavení ovladače Shuttle z jednoho počítače na druhý. 


SETTINGS MANAGEMENT


Toto je menu, kde je možné vybrat konkrétní ovládanou aplikaci a případně ovládání nastavit. Nastavuje se zde, co přesně budou jednotlivá tlačítka či kolečka ve zvolené aplikaci vykonávat.APPLICATION SETTINGS

V rozbalovacím menu Application Settings si můžete prohlédnout které aplikace je možné  ovladačem ovládat. Pro aplikace, které v menu nenajdete, si můžete buď vytvořit vlastní nastavení nebo zkontrolujte, zda výrobce již nedal na své webové stránky http://ergo.contour-design.com/support-and-downloads/software k dispozici další verzi ovládacího software s přednastaveními pro další aplikace. Global Settings

Je obecné nastavení Shuttle Pro/Express, které definuje funkce ovladače v aplikacích, pro které zatím  nastavení není k dispozici. FACTORY SETTINGS

Factory Settings je menu pro tvorbu a správu jednotlivých nastavení.


Create New Settings

Pokud chcete ovládat ovladačem Shuttle aplikaci, pro kterou zatím nejsou k dispozici žádná přednastavení, můžete si právě zde svá vlastní vytvořit. 


Import Settings

Slouží pro nahrání uloženého nastavení do vašeho ovládacího panelu.


Export Settings

Umožňuje uložit kopii nastavení konkrétní ovládané aplikace např. pro zálohu či přenos do jiného  počítače.

 

Remove Settings

Zde můžete jednoduše odstranit např. nepoužívané nastavení z ovládacího panelu.


Rename Settings

Umožňuje pojmenovat si jednotlivá nastavení dle libosti.


Change Target Application

Zde můžete určit jinou aplikaci, která bude konkrétním nastavením ovládána.USER ACTION

V tomto menu si vybíráte tlačítka či kolečka, která chcete programovat. Pokud chcete například změnit funkci konkrétního tlačítka v určité aplikaci, zvolíte si příslušnou aplikaci v menu Application Settings a potom si najdete v menu User Action žádané tlačítko a můžete přeprogramovat jeho funkci.


 

COMPUTER RESPONSE


Zde snadno definujete, co které tlačítko či kolečko bude vlastně vykonávat.


Do Nothing

Tlačítko či kolečko je neaktivní


Same As Lower Value

Zvolením této možnosti duplikujete funkci předchozí Jog nebo Shuttle pozice například takto můžete programovat Shuttle kolečko tak, aby v pozici 2 dělalo totéž co v pozici 1. 


Type Keystroke

Umožňuje programovat tlačítka či kolečka pomocí klávesových zkratek. Příkladem může být třeba Ctrl+S pro uložení nebo šipka vpravo pro pohyb o jeden snímek vpravo. Prostudujte si návod nebo soubor Help konkrétní ovládané aplikace a zjistěte si jednotlivé klávesové zkratky pro snazší programování tlačítek ovladače Shuttle Pro/Express. 


Keystroke

Do tohoto okénka se přímo zadává konkrétní klávesová zkratka. Stačí zde myší klepnout a stisknout např. pravou šipku a samo se zde objeví heslo „Right Arrow“.

 

Frequency

V rozbalovací nabídce si zvolíte frekvenci opakování prováděného příkazu. 

Příklad: chcete aby tlačítko  fungovalo jako rychlý posuv vpravo – zadáte zde pro zvolenou pravou šipku např. „5 Times per Second“ (neboli 5x za sekundu) atp.

 

Press Modifiers

Pomocí této volby lze aktivovat funkční klávesy (Ctrl, Alt, Windows, Shift, Caps Lock apod.) stisknutím  tlačítka na ovladači Shuttle Pro/Express.

 

Scroll Functions

Umožňuje přiřadit tlačítkům ovladače Shuttle posuvné (skrolovací) funkce.