vymazat dříve otevřené projekty z tabulky Recent Projects je možné následujícím způsobem. Upozorňuji, že je třeba být velice opatrný.

Soubor, který je třeba editovat se nachází zde: "C:\Documents and Settings\%UŽIVATEL%\Application Data\Canopus\EDIUS\4.00\CurrentSettings.esp"
(Kde %UŽIVATEL% je Vaše uživatelské jméno ve Windows. V českých Windows může být místo adresáře "Application Data" překlad "Data aplikací")

Otevřete soubor "CurrentSettings.esp" pro editaci například v poznámkovém bloku a vymažte záznamy, kterých se chcete zbavit. Jednotlivé záznamy se nacházejí mezi těmito tagy:

<currentsetting:ProjectMRUList>
</currentsetting:ProjectMRUList>

POZOR! Ještě před editací souboru jej doporučuji zazálohovat. Pokud by došlo při editaci k nějaké chybě, poznáte to tak, že po spuštění EDIUSu bude kolonka Recent Projects úplně prázdná (jak tomu bylo například po čisté instalaci EDIUSu).