Instalace EDIUSu


- Před započetím instalace zavřete všechny ostatní aplikace, i ty, které běží na pozadí.

- Pro instalaci je třeba být v počítači přihlášen pod účtem, který má administrátorská práva

- Instalace může probíhat odlišně v závislosti na modelu počítače

- Jakákoli starší verze EDIUSu bude při instalaci odstraněna. Před instalací si proto zálohujte všechna vlastní nastavení, včetně klávesových zkratek 

- Během instalace se může vyskytnout chyba, v závislosti na použitém antivirovém programu. Zkontrolujte u výrobce jeho aktualizace. 


Po vložení instalačního DVD se sám spustí instalační dialog. Pokud ne, vyberte soubor „Setup“ pro instalaci. 

- Pokud je v počítači naistalována předchozí verze EDIUSu, prosím odinstalujte ji v souladu s instrukcemi, které se objeví na obrazovce. Po odinstalování předchozí verze pořítač restartujte 

- Používání aplikace se řídí souhlasem s licencí pro koncového uživatele. Pokud nepřijmete tyto podmínky, klikněte na „Cancel“ a nepoužívejte tento produkt. 

- Ujistěte se, že jste si přečetli celé licenční ujednání

- Pokud je před instalací v počítači nainstalován hardware, který může být s EDIUSem používán, objeví se během instalace dotaz, zda chcete instalovat i ovladač k tomuto zařízení. Klikněte na „Install“. 


Odinstalace EDIUSu


- Před započetím odinstalace zavřete všechny ostatní aplikace, i ty, které běží na pozadí.

- Pro odinstalaci je třeba být v počítači přihlášen pod účtem, který má administrátorská práva


1. Ve Windows klikněte na „Start“ a zvolte „Ovládcí panely“

2. Klikněte na „Odinstalovat programy“

3. Zvolte EDIUS a vyberte „Odinstalovat“


Registrace sériového čísla


Sériové číslo je potřebné k používání této aplikace. Pokud není sériové číslo vloženo, můžete používat EDIUS ve

zkušebním režimu (Trial mode) po dobu 31 dnů.


Online aktivace


Poklepejte na ikonu EDIUS na ploše. Během prvního spuštění se objeví okno pro vložení a registraci sériového čísla. 


Pro uživatele, kteří instalují verzi UPGRADE – nejprve se objeví výzva k zadání předchozí verze EDIUSu, z níž upgradujete. Teprve poté budete vyzváni k vložení sériového čísla aktuální verze.

 

- Vkládejte sériové číslo, které je ve tvaru: 6 znaků, pomlčka, 16 znaků. Toto číslo najdete na obalu instalačního DVD a na přiloženém registračním letáčku, kde naleznete i internetovou adresu pro registraci produktu. 

- POZOR – sériové číslo nemůže být znovu vydáno. Uchovávejte jej proto na bezpečném místě.

- Alternativní možností aktivace je: ve spuštěném EDIUSu klikněte v horním menu na „Help“ a zvolte „Serial number registration“


Offline aktivace 


Pokud není počítač s EDIUSem připojen k internetu, použijte následující postup pro registraci sériového čísla.

 

1. Na spodní liště Windows vlevo ve skrytých ikonách spusťte „GV License Manager“ klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „License List“ (nebo jednoduše poklepejte dvakrát levým tlačítkem na ikonu Manageru). 

2. Zvolte Offline Activation Create ID File

3. Vyberte lokaci, kam se má uložit aktivační ID klíč a odkaz na webový aktivační server.

4. Klikněte OK

5. Zkopírujte soubory vytvoření v kroku 3 na přenosný disk a přeneste je na počítač, který je připojen k internetu. Spusťte odkaz GV Activation Server, zadejte sériové číslo EDIUSu do příslušného okénka a odešlete (Submit). 

6. Klikněte na „Manual Activation“

7. Zvolte „Browse“ (procházet) a najděte soubor ID.key, který jste vytvořili v kroku 3 a přinesli na přenosném disku. Pak klikněte na „Submit“. 

8. Zvolte „Save to File“ a klikněte na „Save“ (Uložit)

9. Zkopírujte nově vytvořený soubor na přenosný disk a přeneste do počítače s EDIUSem.

10. V GV License Manageru zvolte „Offline Activation Register Activation File“

11. Vyberte .xml soubor vytvořený v kroku 8 a klikněte na „Open“ (Otevřít)


Správa aktivací


Stav a počet volných/použitých aktivací si můžete snadno kontrolovat online:

http://activation1.grassvalley.com/flexnet/operationsportal/logon.do

Po přihlášení sériovým číslem EDIUSu v záložce „Manage Licenses“ uvidíte počet použitých licencí a v záložce

„Offline Activation“ počet volných licencí daného sériového čísla.

POZOR: Aktivace (ať už provedená online nebo offline) se váže k danému konkrétnímu počítači! Pokud budete

počítač například přeinstalovávat, je třeba EDIUS nejprve deaktivovat a licenci vrátit na GV Activation Server,

jinak po smazání disku zanikne.


Deaktivace


Deaktivace se provádí podobně jako aktivace.

Pokud je EDIUS na počítači připojeném k internetu, v GV License Manageru zvolíte první ikonu „Online Deactivation“.  

Pokud je na počítači, který připojen není, zvolíte ikonu „Offline Deactivation Create ID File“ a postupujete jako  při aktivaci (viz výše), tzn., uložíte si na přenosný disk deaktivační „ID.key“ a odkaz „GV ActivationServer.url“ a přenesete je na počítač připojený k internetu.  

Zde spustíte odkaz „GV ActivationServer.url“, přihlásíte se sériovým číslem EDIUSu , v záložce „Offline Activation“ zvolíte „Manual Activation“, vyberete deaktivační „ID.key“ a nově vytvořený deaktivační klíč  responseXML.xml“ odnesete na přenosném disku na počítač s EDIUSem. 

Zde pak v GV License Manageru kliknete na ikonu „Offline Deactivation Register Activation File“, vyberte na přenosném disku deaktivační klíč „responseXML.xml“ a deaktivace je dokončena – tzn., pokračuje 31denní „Trial Version“, pokud již není vyčerpána. 


POZOR: Budete-li na tom samém počítači chtít EDIUS znovu aktivovat, je třeba aktivační postup opakovat znovu. Původní aktivační soubor z předešlé aktivace platí jen pro jednu aktivaci a není možné jej použít, přestože se jedná o stejný počítač.