Návod na nastavení nabírání videa z DV a HDV přes FireWire rozhraní  

(ve výchozím stavu nebývá nestaveno) 


V horním menu EDIUSuje vyberte Settings a zvolte položku System Settings. Následuje tabulka, kde

vyberete vlevo v rozbalovací nabídce Hardware a pod ní položku Device Preset.

V dolní části zvolíte tlačítko New…
… objeví se okno průvodce nastavením profilu (Preset Wizard) nazvané Name, Icon Settings

Zde si vyberete vhodnou ikonu pro konkrétní zařízení a do řádku Name zadáte jeho pojmenování.

Klikněte Next >.
V další tabulce nazvané Input H/W, Format Settings se nastavují parametry nabíraného videa,  

tzn. pro DV vše viz následující obrázek…… dále v Output H/W, Format Settings se nastavuje totéž ale pro výstup (viz následující obrázek)…… 
a nakonec následuje shrnutí celého presetu (tabulka Check)
Když pak budete chtít nabírat DV, klikněte v menu EDIUSu na Capture, zvolte položku Select Input

Device a vyberte příslušný preset, tzn. DV (který byl právě vytvořen).

Stejným způsobem můžete nastavit další preset, např. pro nabírání z pásky HDV, jen se správnými

hodnotami obrazového rozlišení (1440x1080/50i) a Generic HDV jako interface.