Postup vytvoření presetu v aplikaci EDIUS


Po startu EDIUSu máte možnost buď pokračovat v některém z minulých projektů (výběr Recent

Project), nebo otevřít existující projekt uložený na disku (Open Project). Další možností je založit

úplně nový projekt (New Project).
Po stisknutí tlačítka New Project se objeví okno Project Settings, ve kterém si vybíráte nastavení (preset) z Preset Listu. Jednotlivá nastavení se sem uložila po prvním spuštění EDIUSu, kdy je uživatel vyzván, aby si vybral presety, které bude používat. 

Pokud v seznamu nenajdete požadovaný preset, můžete jej vytvořit buď změnu některého ze stávajících – zaškrtnutím volby Customize nebo si vytvořit další – nové.
Pokud zaškrtnete volbu Customize a kliknete OK, objeví se tabulka přenastavení vybraného stávajícího presetu – okno Project Settings. V něm si požadovaný preset nastavíte například takto:
Pokud se rozhodnete vytvořit preset nový (doporučuji), jděte v EDIUSu v menu do Settings a zvolte System Settings. Vlevo v nabídce Application přejděte do sekce Project Preset a zde máte možnost zadat nový preset buď ručně – tlačítko New Preset… 
a v okně Project Settings vybrat a navolit požadované nastavení,
Nebo využít služeb průvodce (Preset Wizard), který Vám jednoduše umožní naklikat si parametry  budoucího presetu, například takto: