ADVC110 - Advanced Digital Video Converter  


 

Upozornění pro uživatele v regionech s televizní normou PAL

Zkontrolujte prosím, případně změňte, nastavení DIP přepínačů (viz.tabulka) na kartě ADVC110 na PAL.


Snadné a rychlé použití


Pokud chcete začít ihned používat váš převodník ADVC110, jednoduše následujte těchto několik kroků.


1. Zapojte FireWire kabel (6-6 pin) do zadního DV in/out konektoru na zadní straně ADVC110 a druhý konec kabelu zapojte do DV in/out konektoru vašeho počítače.  

2. Pokud nabíráte video z analogového zdroje, ujistěte se, že máte převodník přepnutý na Analog In a že přístroj se zdrojovým signálem je připojen S-Video nebo kompozitním kabelem ke konektorům na přední  straně převodníku ADVC110.  

3. Nyní můžete spustit svoji oblíbenou videoeditační aplikaci a začít nabírat video.


Základní instrukce


Přední strana převodníku ADVC110 obsahuje konektory S-Video a kompozit pro vstup analogového signálu a 4-pin DV konektor pro vstup i výstup digitálního signálu.


Tlačítko INPUT SELECT

Toto tlačítko, umístěné na horní přední hraně převodníku, slouží k přepínání mezi analogovým a digitálním vstupem. Modré kontrolky na přední straně převodníku signalizují, který vstup je zrovna aktivní.


Kontrolka STATUS   

Tato kontrolka indikuje různé stavu, podle toho ve kterém operačním módu se převodník zrovna nachází. Pokud je aktivován analogový vstup, blikání kontrolky STATUS signalizuje, že v příchozím analogovém signálu byla detekována ochrana Macrovision. Pokud je aktivován digitální vstup, blikání kontrolky STATUS signalizuje, že příchozí digitální signál má zvuk nastaven na 32kHz 12bit, což bývá využíváno pro čtyřkanálový DV zvuk.


Konektory

Na přední straně převodníku ADVC110 jsou konektory pro vstup analogového obrazu (S-Video, kompozit) a zvuku (L+R cinch) a vstup i výstup digitálního obrazu a zvuku (4-pin FireWire)

Na zadní straně převodníku ADVC110 jsou konektory pro výstup analogového obrazu (S-Video, kompozit) a zvuku (L+R cinch) a vstup i výstup digitálního obrazu a zvuku (6-pin FireWire), kterým je převodník zároveň i napájen. 

Dále je zde pak i konektor pro připojení samostatného napájecího adaptéru.


Generátor barevných pruhů

Stiskněte a držte tlačítko INPUT SELECT po dobu tří sekund a převodník začne generovat barevné pruhy do analogového výstupu.

 

Převod samotného zvuku

Běžně není generován žádný výstup, pokud není detekován obrazový signál. Pokud ovšem skutečně chcete převádět jen zvukový signál bez videa, následujte tento postup:


1. Stiskněte tlačítko INPUT SELECT pro přepnutí do módu ANALOG IN. Modrá kontrolka ANALOG IN  svítí.  

2. Nastavte přepínač číslo 1 na spodní straně převodníku do opačné pozice, než ve které se právě nachází. Pokud se tedy nachází v pozici ON, přepněte ho do OFF a naopak. Nyní červená kontrolka STATUS svítí,  zatímco obě modré kontrolky jsou zhasnuté.  

3. Spusťte přehrávání zvukového signálu, který chcete převádět.

4. Můžete nabírat převáděný zvuk do počítače.


Poznámka: Do módu pro nabírání samotného zvuku přepínejte převodník ADVC110 jen tehdy, když je zařízení se zdrojovým zvukem v módu Play (z pohledu nabírací aplikace). Pokud se vám nedaří aktivovat režim Play, přepněte převodník do normálního módu, spusťte režim Play a opět aktivujte mód pro nabírání samotného zvuku. Režim Play jde nastavit většinou buď stisknutím tlačítka Play přímo v nabírací aplikaci nebo přepnutím převodníku do Digital In módu a opětovným stisknutím tlačítka Input Select do Analog In módu. Po skončení nabírání zvuku přepněte pro normální chod převodníku opět přepínač číslo 1 do původní pozice. Pokud bude během převodu samotného zvuku detekován i příchozí video signál, operace nemusí být dokončena, stejně tak jako když příchozí zvukový signál bude pozastaven nebo přerušen.Nastavení DIP přepínačů


Nastavení přepínačů na spodní straně převodníku ADVC110 mění jeho vlastnosti. Ujistěte se, že převodník je odpojen od napájení, než budete měnit nastavení přepínačů.

 


Digital-in Reference Sync Mode

přepíná mezi synchronizací z DV videa nebo fixní. Pokud nastavíte polohu OFF a video na výstupu ztratí barvy, pak je třeba nastavit přepínač do polohy ON.


Power-on Input Mode

Umožňuje nastavit, jestli bude převodník po spuštění v režimu Analog In nebo Digital In.


Audio Mode

Přepínání zvuku mezi 48kHz/16-bit a 32kHz/12-bit


Locked Audio Mode

Uzamčení zvuku s obrazem. V poloze OFF zajišťuje, že při nabírání dlouhých videosekvencí bude zvuk stále

synchronní s obrazem.


NTSC Setup Level

Nastavuje úroveň černé pro NTSC signál, pokud je přepínač číslo 6 přepnut na NTSC (poloha OFF).

0 IRE – Japonsko, 7,5 IRE USA.


PAL/SECAM

Vybírá PAL nebo SECAM signál, pokud je přepínač číslo 6 Přepnut na PAL (poloha ON).


Video Format

Přepíná se podle formátu nabíraného videa. Buď PAL nebo NTSC.Napájení


Pokud převodník připojíte k počítači 6-pin FireWire kabelem, může být tímto kabelem i napájen a není třeba žádný napájecí adaptér. Je-li převodník takto stále připojen k vašemu počítači, bude se zapínat a vypínat společně s počítačem. Jestliže připojujete převodník k počítači analogovým nebo 4-pin FireWire kabelem, je třeba použít napájecí adaptér, který není součástí dodávky a dá se objednat jako samostatná položka u vašeho prodejce.